Regulament Oficial

Regulament Oficial al Concursului

CONCURS AUTUMN IN COLORS

 ediția Noiembrie 2021

 

 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI PE FACEBOOK ȘI INSTAGRAM

 

1.1. Organizatorul concursului pe Facebook și Instagram CONCURS AUTUMN IN COLORS – ediția Noiembrie 2021” (denumit in continuare “CONCURS AUTUMN IN COLORS”) este SC Rubizara SRL, cu sediul cu sediul în Str. Luceafarului, Nr. 2A, Județ Mureş, înregistrată la O.R.C. sub nr J26/1081/2012  având CUI RO30886341 atribut fiscal RO.

 

Activitățile legate și/ sau implicate de aplicarea dispozitiilor prezentului Regulament vor fi indeplinite de către „LATINO NAILS” (denumita in continuare “CONCURS AUTUMN IN COLORS”) este SC Rubizara SRL, cu sediul înStr. Luceafarului, Nr. 2A, Județ Mureş, înregistrată la O.R.C. sub nr J26/1081/2012 având CUI RO30886341 atribut fiscal RO.

 

1.2. Concursul pe Facebook și Instagram se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul desfasurarii concursului, de a opri concursul, in orice moment al acestuia, si/ sau sa schimbe regulile de participare, avand obligatia de a anunta publicul, in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, pe pagina oficiala de Facebook și Instagram și la adresa web: https://latinonails.ro  . Astfel de modificari vor fi facute publice imediat dupa intrarea in vigoare.

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, prin intermediul paginii oficiale de Facebook și contul de Instagram, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Pagina de Facebook poate fi accesata la adresa: https://www.facebook.com/LatinoNails contul de Instagram poate fi accesat la adresa https://www.instagram.com/latinonails.ro/ .

 

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Campania va incepe la data de 08.11.2021, ora 14:00 și se va desfasura pana la data de 22.11.2021, ora 14:00 (denumita in cele ce urmeaza „Perioada concursului”).

 

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

4.1. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a concursului, in format electronic, prin accesarea paginii de  de internet: 

 

4.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ.

4.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/ sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/ completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale, care vor fi comunicate catre public, prin actualizarea regulamentului de pe pagina de Facebook.

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania.

5.2. Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) Sa aiba varsta de minim 16 ani, impliniti la data începerii concursului (pentru a putea beneficia de acces în zona Elysium);
 2. b) Sa detina cont pe facebook.com și/sau www.instagram.com
 3. c) Sa etichetează 3 prieteni printr-un comentariu la postarea de concurs
 4. d) Să dea ”Like”/Follow pe pagina de Facebook sau Instagram, respectiv să mențină opțiunea ”Like”/Follow pe pagina de Facebook, contul de Instagram pe toată durata concursului. 
 5. e) Să se înscrie pe formularul de pe pagina oficială de concurs: 

https://campanii.latinonails.ro/concurs-autumn-in-colors

5.3. La prezentul concurs nu au dreptul sa participe angajatii Organizatorului si ai distribuitorilor, ai agentiilor si societatilor implicate in organizarea si derularea acestui concurs, precum si rudele de gradul I (copii si parinti), afinii, sotul/ sotia celor mentionati mai sus.

5.4. In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul tutorelui legal, incluzand semnarea de catre tutore a unei declaratii, daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere, decurgand din acordarea premiului respectiv precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul respectiv si de participarea persoanei respective la aceasta campanie.

5.5. Participantul va lua parte la prezentul concurs luand la cunostinta conditiile mai sus mentionate.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE

6.1. In cadrul acestui concurs, vor fi oferite, prin tragere la sorti, urmatoarele premii:

7 oje permanente Rubber Base

6.2. Valoarea totala a premiilor este de approx. 280 lei.

6.3. Castigatorul premiului oferit in cadrul acestui concurs nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiului si nici nu pot schimba caracteristicile premiului castigat.

 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CONCURSULUI

7.1. Conditii privind inscrierea valabila in Concurs

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 1. a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare, potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;
 2. b) Inscrierea se va face exclusiv in perioada Concursului, asa cum este mentionata in Sectiunea 3;
 3. c) Participantul trebuie sa isi creeze cont sau sa se logheze pe facebook.com sau www.instragram.com (in cazul in care are deja cont de utilizator);

 

7.2. Inscrierea in concurs

7.2.1. Pentru a se inscrie in concurs, un participant trebuie:

 1. a) Sa etichetează 3 prieteni printr-un comentariu la postarea de concur
 2. b) Să dea ”Like”/Follow pe pagina de Facebook sau Instagram, respectiv să mențină opțiunea ”Like”/Follow pe pagina de Facebook, contul de Instagram pe toată durata concursului. 
 3. c) Să se înscrie pe formularul de pe pagina oficială de concurs: 

https://campanii.latinonails.ro/concurs-autumn-in-colors 

 

7.2.2. Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la situatiile in care participantii inscriu pe Facebook/ Instagram date de contact incorecte si din aceste cauze Organizatorul nu ii va putea contacta pentru a le transmite diverse informatii cu privire la Concurs.

 

SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

8.1. Modalitatea de stabilire a castigatorilor

8.1.1. Dupa incheierea perioadei de concurs are loc extragerea castigatorului.

Extragerea câștigătorului va avea loc, în data de 23.11.2021, cu ajutorul programului online, https://wheelofnames.com . Extragerea va fi vizibilă, totodată postată și pe pagina de Facebook și Instagram.

8.1.2. Castigatorul va fi contactat printr-un comentariu public, si i se va solicita sa trimita in 24 de ore, prin mesaj privat trimis de pe contul Facebook și Instagram care a postat fotografia câștigătoare, datele de contact complete si corecte: nume, adresa, adresa de e-mail, numar de telefon, precum si seria si numarul de buletin.

8.2. Validarea castigatorului

8.2.1. Ulterior desemnarii castigatorului concursului, Organizatorul va proceda la validarea castigatorului, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea conditiilor privind înscrierea participantilor in concurs, precum și modul de desfășurare a acestuia.

8.2.2. Astfel, pentru ca un participant sa poată fi validat drept castigator al concursului, este necesara indeplinirea tuturor urmatoarelor conditii:

 1. a) Participantul are dreptul de a se înscrie în concurs, potrivit prevederilor Art. 7.1. de mai sus;
 2. b) Înscrierea în concurs să se realizeze conform Art. 7.1 si 7.2. de mai sus;
 3. c) Respectarea tuturor condițiilor de înscriere indicate la Art. 7.1 si 7.2. de mai sus.

Potențialul câștigător va fi afișat pe wall-ul paginii de Facebook și contul de Instagram @latinonails.ro si contactati printr-un reply la comentariul castigator. Potentialul castigator trebuie sa trimita, in termen de 24 de ore de la data anuntarii lor, datele de contact, printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook sau contul de Instagram a Organizatorului. In cazul in care va exista castigator care nu va trimite datele prin mesaj privat sau nu va raspunde mesajelor Organizatorului, acesta va fi invalidat, caz in care se vor apela rezervele. Rezervele sunt urmatorii participanti luati in considerare in ordinea tragerii la sorti.

8.2.4. Lista finala a castigatorului se va publica pe pagina de Facebook și contul de Instagram a Organizatorului, 23.11.2021 in termen de maxim 1 zi calendaristica de la data incheierii procesului de validare a castigatorilor sub rezerva neintervenirii uneia dintre situatiile mentionate la Art. 7.1 de mai sus.

 

8.3. Intrarea in posesia premiilor

8.3.1. Premiul va fi pus la dispozitia castigatorului in intervalul 23.11.2021 – 23.11.2021.

8.3.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai oferi premiul daca atat castigatorul de drept, cat si rezervele nu vor indeplini conditiile de validare sau nu isi vor revendica premiul.

8.3.3. Orice eroare si/ sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte/ incomplete sau a setarilor de securitate si confidentialitate ale contului sau de Facebook/Instagram.

8.3.4. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

 

SECTIUNEA 9. CONTESTATII

9.1. Contestatiile se pot face in termen de 24 ore de la momentul afisarii numelor castigatorilor. Contestatia se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa office@latinonails.ro si va cuprinde, in mod obligatoriu: a) numele si prenumele complet, domiciliul; b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

9.2. Contestatiile se vor solutiona in termen de maxim 10 zile lucratoare de la data primirii.

 

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1. Inscrierile realizate inainte sau dupa perioada mentionata in Regulament, in Sectiunea 3, nu vor fi luate in considerare.

10.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in concurs, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de Internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita inscrierea in concurs in perioada de desfasurare a concursului.

10.3. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care castigatorul isi va pierde dreptul de a folosi serviciile oferite de www.facebook.com sau www.instagram.com pe durata concursului. In acest caz, participarea acestuia va fi invalidata.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

11.1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori, in conformitate cu Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

11.2. De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului verbal de predare – primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

11.3. Participantilor la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a concursului (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii sau a vizualizarii Regulamentului Oficial de Desfasurare a Concursului, etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/ 2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

 

SECTIUNEA 12. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

12.1. Participantii isi exprima acordul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal la momentul transmiterii datelor personale catre Organizator. Transmiterea datelor personale constituie si acord pentru prelucrarea datelor personale in scopurile prevazute in prezentul regulament.

12.2. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestui concurs nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Organizatorului si a cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

12.2. Prin inscrierea in concurs, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Concursului. Participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si orasul de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, fara alte obligatii sau plati din partea acestuia. Datele personale colectate de Organizator, obtinute in urma acordului dat de catre participanti, vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele si serviciile Organizatorului si ale partenerilor sai, prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS), doar daca persoanele vizate si-au dat acordul expres si neechivoc in acest sens. Organizatorul nu conditioneaza participarea la concurs sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. In cazul in care participantii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare in acest sens.

12.3. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor. Participantul la concurs, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/ 2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

12.4. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au, de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la concurs va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre SC Rubizara SRL. Doar castigatorilor si persoanelor care primesc mentiuni li se vor solicita adresele de corespondenta pentru expedierea premiilor.

12.6. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt inmanarea premiilor castigatorilor si realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanti.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII SI FRAUDE

13.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

13.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina participarile care se dovedesc a fi frauduloase si nu respecta regulile campaniei promotionale sau regulile Facebook/Instagram.

13.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.

13.4. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 

SECTIUNEA 14. FORTA MAJORA

14.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

14.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la campanie pe pagina Facebook/Instagram, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.